Dla początkujących od podstaw szkolimy indywidualnie termin i godziny dostosowujemy indywidualnie.Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy nasz numer 2.14/00043/2020 .Koszt szkolenia 0d 4000 zł dla początkujących.

Comments are closed.